Tonteri, Jewiss & Pasma celebrate on podium / Oulton Park